Chinese overzet

  De Chinese Overzet is een complexe bouwopdracht waarbij in verschillende teams plateaus gebouwd dienen te worden met daartussen een draaimechanisme. Het draaimechanisme wordt gebruikt om de teams van de ene toren naar de andere “over te zetten”. Een goede en duidelijke samenwerking binnen een subteam is van belang, maar van overstijgend belang is de samenwerking tussen alle teams onderling. In dit geval wordt door 4 teams gewerkt en er worden meerdere overzetten gebouwd. De overzetten worden op een dusdanige wijze gebouwd dat ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Op deze wijze wordt symbolisch van de "overzetten" (de verschillende teams) één geheel gesmeed.
   

  • teamtraining 2
  • samenwerken 3
  • teamtraining 3
  Programma's met deze activiteit