Het nieuwe werken

 Het "nieuwe werken" wordt in onze huidige economie steeds belangrijker. “Kenniswerken” en “een leven lang leren” zijn de nieuwe buzz woorden. Men werkt niet meer tot in lengte van dagen voor één en dezelfde baas en al zeker niet op dezelfde functie. Buy outs, kort lopende contracten, business units en project groepen zijn aan de orde van dag.

De nieuwe arbeidsopvatting stelt hogere en vooral andere eisen aan de “nieuwe professional”. Er wordt steeds meer gevraagd op gebied van zelfstandigheid en samenwerken. In het “nieuwe werken” zijn interpersoonlijke processen, verbinden, vertrouwen en gedeelde waarden cruciaal. Een sterk ontwikkeld sociaal kapitaal binnen en tussen teams is van evident belang geworden. Wat Outdoor International betreft voegt deze nieuwe arbeidsopvatting een nieuwe dimensie toe aan ons programma.
Bijeenkomsten, vergader- en trainingsdagen, maar ook uitjes met collega's worden steeds belangrijker maar tegelijk ook spaarzamer. Dit vraagt om een efficiëntere omgang met tijd en middelen. Wij bieden die mogelijkheid met ons “teamtraining bewustwordingsprogramma”.
 
Zoals je van Outdoor International gewend bent bieden wij het bedrijfsuitje aan dat zorgt voor de nodige “teambuilding” (groepsgevoel en samenhorigheid). Ook ondersteunen we sinds jaar en dag meerdaagse trainingen. Het “teamtraining bewustwordingsprogramma” is een tussenvorm: het heeft meer inhoud dan het vrijblijvende karakter van het bedrijfsuitje, maar je hoeft niet direct een heel zwaar (en kostbaar) traject in om op verschillende dagen tijd vrij te maken voor je teamontwikkeling.
 
Het “teamtraining bewustwordingsprogramma” is herkenbaar aan de leuke, uitdagende activiteiten uit ons teambuildingsprogramma en de ontspannen wijze waarmee (samen met de deelnemers) de verdieping wordt gezocht. De verdieping is het scholingsonderdeel binnen deze programma's en is te categoriseren in verschillende thema's.