Xpeditie #6

    6 kisten, 6 opdrachten. Nadat de groep in kleine groepjes is verdeeld ga je vanuit een centraal punt 6 keer op pad. Uitdagende opdrachten met verschillende materialen zoals GPS, lawinepiepers, stafkaart, kompas, kaarthoekmeter en portofoon vergen het uiterste van het team. De groepsopdrachten vragen om overleg, creatieve oplossingen en een praktische uitvoering door het gehele team. Een combinatie van puzzelen, oriëntatie en navigatie. 

    • oriëntatie 4
    • oriëntatie 5
    • oriëntatie 6
    Programma's met deze activiteit