Teamtraining - introductie

In een gemoedelijke sfeer wordt door de deelnemers overeenstemming bereikt over wat ze met deze trainingsdag willen bereiken. Daarna zo snel mogelijk aan de slag met de daadwerkelijke activiteiten - het ervaringsleren.

 

Een team bestaat uit verschillende mensen met verschillende karakters, verschillende rollen, verschillende belangen, verschillende leeftijden, verschillende ervaringen, verschillende sterke kanten, verschillende zwakke kanten, verschillende ......

Een team wordt samengesteld voor een bepaald doel en voor een bepaalde tijd.
Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat al die verschillende mensen hetzelfde doel nastreven? 
 
Outdoor International hanteert het ervaringsleren als middel om een team sterker te maken:
ik luister en vergeet
ik kijk en onthoud
ik doe en begrijp

 
Programma's met deze activiteit