Samenwerking tussen onderwijs & bedrijfsleven

Geplaatst op 8 oktober 2011

Medio september is Carin van Laere, projectcoördinator bij Agentschap NL (voorheen SenterNovem), op werkbezoek geweest bij Outdoor International om de resultaten van de pilot werkplekleren te bekijken. Agentschap NL financiert de subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB).

Binnen de subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB) werkt de VeBON middels een pilot aan een onderwijsprogramma voor een innovatieve manier van werkplekleren. De doelstelling van deze pilot is om MBO-studenten op te  leiden in de outdoorpraktijk, zodat er een naadloze aansluiting ontstaat tussen het onderwijs en de behoefte van het werkveld. MBO-studenten leren in de praktijk het onderdeel Outdoor Animator onder leiding van VeBON-opleiders en met de docent als coach. Met deze nieuwe manier van praktijk opleiden zijn de studenten beter in staat om de eigenheid en verscheidenheid in bedrijven te herkennen en erkennen. Er zijn drie regio’s betrokken bij de pilot en in elke regio werkt een bedrijf samen met een school.
 
Proeve van bekwaamheid
Op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe ligt landgoed Nieuw Allardsoog. Dit is een locatie waar Outdoor International, één van de drie pilotbedrijven, activiteiten verzorgt. Tijdens het werkbezoek van Agentschap NL legden twee studenten van het Alfa-college, die tevens een stage volgen bij Outdoor International, de proeve van bekwaamheid af. De studenten binnen de pilot zijn razend enthousiast over de manier van opleiden en de digitale leeromgeving.
 
Dwarsverbanden
De pilot voor werkplekleren is eind 2009 van start gegaan en loopt nog door tot eind 2012. Op dit moment is de beroepsopleidende leerweg (BOL) opgezet, waarvan de uitkomsten voortdurend worden geëvalueerd. Bedoeling is dat er ook een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) wordt opgezet voor, met name, beroepskrachten die al werkzaam zijn in de branche. Hieraan wordt dan de Erkenning van Verworven Competenties (EVC) gekoppeld. Vanuit de stuurgroep heeft Robert den Dunnen, eigenaar van Outdoor International en VeBON-voorzitter, alle outdoor- en recreatiebedrijven in het noorden van het land aangeschreven om bekend te maken dat de medewerkers kunnen gaan instromen in de komende BBL-opleiding. Uiteraard kunnen bedrijven die gevestigd zijn in de regio’s van de andere pilotscholen (regio oost – Graafschap College en regio west – ID College) zich ook aanmelden bij de VeBON Academie. Zo zouden mooie dwarsverbanden kunnen ontstaan tussen outdoor en recreatie.
 
Naar overzicht