Veiligheid en milieu gewaarborgd bij Outdoor International door TUV certificaat

VeBON leden zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen waarin de risico’s binnen het bedrijf worden geanalyseerd. Externe deskundigen adviseren de leden en toetsen de kwaliteit van het veiligheidsplan. Het veiligheidsplan van Outdoor International is getoetst en gecertificeerd door de TüV.

VeBON bedrijven geven u het Groen & Veilig Waarborg. Dit waarborg is een belofte dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de veiligheid van onze deelnemers en met de omgeving waarin onze activiteiten plaatsvinden.