Ervaringsleren

Kijk om je heen, leersituaties doen zich dagelijks voor! Het leren omgaan met een nieuwe mobiele telefoon bijvoorbeeld. De bijgeleverde handleiding wordt vrijwel nooit gelezen. Door te proberen worden verwachtingen over de werking getoetst. De handleiding wordt alleen gebruikt als deze praktische methode niet werkt.
 
Vooral onze jonge kinderen passen deze methode veelvuldig toe. Vaak helpen wij hen door het geven van een voorbeeld, waarna het kind de verschillende onderdelen van dat voorbeeld, al experimenterend, toepast op een nieuwe situatie. Deze manier van leren wordt ontdekkend en/of ervaringsleren genoemd.
 
Eigenlijk wordt er iedere dag wel uit elke ervaring geleerd en gebeurt dit meestal subtiel en onopgemerkt. Wij zorgen ervoor met onze trainingsprogramma's dat de deelnemer bewuster, meer en dieper van zijn ervaringen leert.
 
Het leren tijdens onze trainingsprogramma's heeft dan ook niets met informatie overdracht te maken. Wij bieden een setting waarin het leren als een continu en ontdekkend proces plaats vindt. In dit (leer)proces maken we onderscheid tussen drie verschillende deelprocessen. Te weten: herkennen, erkennen en verkennen (Hovelynck, 2001).