Wat verstaan we onder teambuilding

Te vaak wordt “teambuilding” als een containerbegrip gebruikt. Outdoor International brengt in haar teamprogramma's om die reden dan ook graag de volgende nuance aan:
 
Het teamuitje
Gezellige programma's waarbij groepsgevoel en saamhorigheid het doel zijn, zonder een echt verband met een leerproces. Hoogstens een introductie op het typeren (herkennen) van gebeurtenissen waarin de deelnemers bepaalde gebeurtenissen in één of ander opzicht typerend vinden. Typerend in de wijze waarop zij zelf, bepaalde groepsgenoten, de groep of de organisatie bepaalde situaties aanpakken.
 
Het teamtraining bewustwordingsprogramma
Met het “teamtraining bewustwordingsprogramma” gaan we een stap verder. Hierbij moet je denken aan het “teamuitje” met extra meerwaarde. Naast het plezier leggen we namelijk ook een verband met het leerproces (erkennen). De programma's zijn op een dusdanige wijze samengesteld dat de deelnemers in meerdere en verschillende actieve situaties hun eigen aandeel erkennen in de gezamenlijke taak aanpak.
 
Het teamtraining meerdaags ontwikkelingstraject
Bij dit traject gaan we nog weer verder. Bij het ontwikkelingstraject werken we aan team- en persoonlijke ontwikkeling. Dit vraagt meer tijd waardoor onze trainingen altijd bestaan uit meerdere sessies. De invulling en samenstelling van het trainingsprogramma is zeer afhankelijk van de fase waarin de groepsleden zich bevinden.
 
De drie teamprogramma's zijn prima los van elkaar te kiezen, maar kennen natuurlijk ook een logische opeenvolging! Zo kun je na een goed ontvangen “teamuitje” met ons in gesprek om te onderzoeken of er thema's zijn die een meerwaarde bieden aan het team. Deze thema's verwerken wij in ons “teamtraining bewustwordingsprogramma”. De thema's in ons bewustwordingsprogramma zijn op zich al interessant om als team mee te werken, maar mocht je als team vervolgens besluiten om op een bepaald gebied de diepte in te gaan dan is een meerdaags ontwikkelingstraject een logische keuze.