Herkennen, erkennen & verkennen

Herkennen
Herkennen is het eerste deelproces van leren waarin deelnemers bepaalde gebeurtenissen tijdens onze activiteiten in één of ander opzicht typerend vinden. Typerend in de wijze waarop zij zelf bepaalde situaties bij zichzelf, bij groepsgenoten, bij de groep of bij de organisatie waar ze deel van uitmaken aantreffen.
 
De aanleiding om deze typering te benoemen komt vaak voort uit een bepaalde frustratie. Frustratie over wat er aan de gang is. Deze frustratie, en het benoemen ervan, leidt er toe dat men het gebeuren niet langer vanzelfsprekend vindt en is meteen een motief voor een eventuele verandering.
 
Erkennen
Bij erkennen, als tweede deelproces van leren, gaat het erom dat de deelnemers de typerende gebeurtenis niet alleen opmerken, maar minstens tot op zekere hoogte, ook aan zichzelf toeschrijven. De deelnemers zien hun eigen aandeel in de wijze waarop het gebeuren tot stand komt en komen daar ook voor uit. Zodoende impliceert dit deelproces dat de deelnemers een aanvang maken met het verwoorden van de handelingen die in hun gedrag naar voren komen.
 
Verkennen
Verkennen is het derde en laatste deelproces van leren. Door bepaalde veronderstellingen te erkennen zal de deelnemer ontdekken dat er ook alternatieve veronderstellingen mogelijk zijn. In deze fase experimenteren deelnemers met hun rol. Deelnemers proberen de veronderstellingen die zij tijdens de activiteit hebben, te vervangen of er mee te differentiëren en op die manier nieuwe gedragsmogelijkheden te creëren. Dit resulteert in persoonlijke ontwikkeling.