Ervaringsleren en relationeel leren

Wij gaan er vanuit dat (team)leren slechts mogelijk is met de juiste begeleiding en door interactie met collega's, teamleden en de omgeving.
 
Een context waarin deze interactie noodzakelijk is, is voorwaardelijk net als een ervaren teamtrainer die een scherpe focus legt op de groepsontwikkeling (“veiligheid”) en het leer(deel)proces.
 
Hierdoor hebben we voor het samenstellen van onze trainingsprogramma's de volgende drie condities vastgesteld:
1. De mate waarin de (training)activiteit kan worden ervaren als een veilige, experimentele, uitdagende situatie waarbinnen speelsheid en ernst gecombineerd worden in relatie met anderen.
2. De juiste begeleiding die faciliteert en interventies pleegt binnen de zone van nabije ontwikkeling van het team en de deelnemer.
3. Is er voldoende ruimte voor iedere deelnemer (in de breedste zin van het woord) om expliciete nieuwe leervragen te onderzoeken.
 
Leren en relatieontwikkeling zijn met elkaar verweven. Ze zijn minstens elkaars wederzijdse voorwaarden, of liever nog; twee aspecten van een zelfde proces. Leren is een kwestie van participeren (Lave & Wenger, 1991). Participeren in een team; deelname in een bepaalde praktijkgemeenschap. Teambuilding kent daarom ook vele “verschijningsvormen”.